Currently browsing tag

佛經

普賢菩薩警眾偈云

是日已過,命亦隨減,如少水魚,斯有何樂?大眾,當勤精進,如救頭然。但念無常。慎勿放逸。