DON’T JUDGE TOO QUICKLY – 別太早下定論

Bazı Şeyler Uzaktan Göründüğü Gibi Değildir….Funny bloopers R us

我常常對國民黨有偏見..看來別太早下定論..